Opkrævningsinformation

På denne side kan du se hvordan din opkrævning er sat sammen.

Du kan forvente at din opkrævning fremsendes i den sidste uge af kvartalets sidste måned.

Opkrævningen fremsendes enten på mail eller afleveres i din postkasse.Den første opkrævning du modtager som kunde,

indeholder en forholdsberegning i forhold til dit indmeldte forventede forbrug og dine indmeldte opvarmede m2,

fra dagen efter tilslutning til kvartalets udløb. Beregningen er foretaget således:


m2 afgift: (antal m2 x m2-afgift) / 365 dage x dage fra dagen efter overtagelsen af boligen til kvartalets udløb 


Forbrugsafgift: (indmeldt forventet forbrug Mwh x Mwh-pris) / 365 dage x dage fra dagen efter tilslutning til kvartalets udløb


På din regning figurerer disse udregninger, som en enhedspris incl. moms og fremgår derfor som 0,8 hvor momsen tillægges nederst på opkrævningen.Almindelig kvartals opkrævning er beregnet i forhold til 25% af dit årlige forbrug og 25% af m2-afgiften.

Kvartalsenhedsprisen beregnes derfor således:


m2-afgift: årlig m2-afgift 43 kr / 4 kvartaler = 10,75 kr. pr kvartal incl moms, 8,60 kr. excl moms

Aconto forbrugsafgift: Mhw-afgift 830 kr pr. enhed / 4 kvartaler = 207,50 kr. pr. kvartal incl moms, 166 kr. excl moms


Denne pris vil fremgå af din almindelige kvartalsopkrævning. 


Tilslutnings året og 1. hele forbrugsår anvendes vi dit indmeldte forventede forbrug, som grundlag for aconto beregningen.Årsopgørelse

Efter 1. fulde forbrugsår laver Føns Nærvarme en årsopgørelse på dit faktiske forbrug. Dette forbrug er grundlagt for det kommende års acontoberegning.


Årsopgørelsen vil fremgå af 1. kvartals opkrævning, dog altid efter 1. hele forbrugs år.


Har du specifikke spørgsmål til opkrævningen, er du velkommen til at henvende dig til vores kasserer enten på mail eller på telefon 24596287.


Hjælp til store opkrævninger pga ekstraordinære høje priser

Er der i den nuværende situation behov for udsættelse af betalingen, kan bestyrelsen kontaktes.