Historie


Føns Nærvarme er opstået ud af et initiativ: Føns - Bæredygtig landsby,

som vort lokaludvalg startede i 2011 i samarbejde med Middelfart Kommune.

Mange beboere deltog i nogle arbejdsgrupper, som undersøgte mulighederne for,

at udnytte forskellige vedvarende energikilder - sol, vind, energi fra jord og havvand.

Arbejdsgrupperne konkluderede, at skal VE-kilder udnyttes i større stil,

må der etableres et lokalt fjernvarmenet. Mange har ikke mulighed for at lave individuelle tiltag.


Så det gik vi i gang med i 2012. Når vi forhørte os hos det nærmeste fjernvarmeværk,

fik vi at vide, at vi var for små.

De var meget flinke at tale med, men værket ville ikke engagere sig i vor opgave.

At vi er (for) små, har vi sidenhen fået bekræftet mange steder.

I hvert fald ville det kræve en meget stor tilslutning, hvis det skulle lade sig gøre.


Vi fik lavet en planlægningsrapport i december 2012,

som viste, at et halmfyret system ville kunne hænge sammen -

også økonomisk - hvis vi havde en stor tilslutningsprocent.

Men det frygtede initiativtagerne, at vi ikke kunne nå i Føns.


Så inviterede kommunen os på en tur sammen med politikere og embedsmænd

til Samsø for at se deres meget aktive indsats for at gøre øen bæredygtig.


Her så vi, hvordan man i Ballen og Onsbjerg fik store tilslutningsprocenter

ved at tage forbrugere med for en meget lille/en symbolsk tilslutningsafgift.

Da vore politikerne samtidig lovede os, at vi kunne få en kommunegaranti til sikkerhed

for lån til anlægsomkostninger, gik vi alligevel i gang.


I foråret 2013 havde vi interessetilkendegivelser fra knapt 40 husstande i den vestlige del af landsbyen -

det var op mod 70% i den del. Bedre kunne vi ikke forvente det i en planlægningsfase.

Og i oktober 2013 blev Føns Nærvarme a.m.b.a. stiftet med 37 forbrugere.

Andelsindskuddet var - og er stadig - 2500 kr.


En myndighedsbehandling blev igangsat med en tidsplan,

som viste, at vi kunne levere varme til forbrugerne i oktober 2014.

Samtidig blev anlægsarbejderne projekteret og udbudt.

Høringer i forbindelse med planbehandlingen gav indsigelser,

og licitationen på halmanlæg gav for høje anlægsomkostninger.

Derfor blev planerne justeret, så vi indførte et flisfyret anlæg i stedet for halm.

Og varmecentralen blev lagt ind i nogle eksisterende landbrugsbygninger, som var taget ud af drift.


Det medførte en forsinkelse af tidsplanen på 1 år. Men vi kom i gang.

Den 1. oktober 2015 blev anlægget, som nu forsyner 43 forbrugere, indviet af energiminister

Lars Christian Lilleholt og borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart.