Vision

VISION

Selskabets hovedformål er at etablere og drive energiforsyningsanlæg og distribuere energi i forsyningsområdet.


Selskabet skal tilstræbe at energi produceres på vedvarende energikilder i den udstrækning økonomi og teknisk robusthed gør det attraktivt.